Header Ads

 

Tht bò giàu đm, v tươi, mm, li có nhiu nc nên rt được mi người ưa chung. Vy làm thế nào đ bn gi cho tht bò bn mua tươi? Người biên tp sau đây s gii thiu vi các bn mt phương pháp bo qun và bo qun tht bò đc bit thiết thc, hy vng s giúp ích cho các bn.

 


1.    Bo qun trong t lnh đ gi tươi. Dùng màng bc thc phm bc tht bò mua v ri cho trc tiếp vào t lnh đ gi tươi, cách này ch thích hp đ gi tht bò tươi khi có th ăn được trong vòng 1 đến 2 ngày.

2.     Mui tht bò đ gi cho nó tươi. Tht bò mua v cho vào chu, rc mui lên tht bò, xoa đu, cho vào ngăn mát t lnh, ướp 3 ngày, tươi được 1 tun, thông thường 1000 gam tht bò cn 50 gam mui. , nếu mun bo qun lâu thì phi cp đông.

3.     Bo qun trong t đông. Có bn bước cn thc hin trước khi đóng băng. Đu tiên chúng ta cn kim tra và khng chế nhit đ ngăn đông mc 0 đ, vì nếu nhit đ quá thp ngăn đông d b đóng tuyết, còn nếu cao quá d sinh vi khun.

4.     Th hai, vt b túi đóng gói mang v khi mua tht bò, vì loi túi đóng gói này ch dùng đ đng đ tm thi, không đt tiêu chun s dng trong ngăn đá t lnh, có hi cho sc khe nên bn phi chú ý đến điu này.

5.     Th ba, trước khi cp đông tht bò, bn nên ct tht bò thành nhiu miếng nh tùy theo lượng ăn ca bn thân mi ln, dùng màng bc thc phm bc tng miếng ri cp đông, ăn mt miếng thì rã đông mt miếng, tránh đ miếng to. tht bò không b hư, rã đông mt đ m nên tht bò s không được tươi.

6.     Th tư, chn túi gi tươi dày hơn, gói và bc kín các viên tht bò bng màng bc thc phm trong túi gi tươi ri cho vào ngăn đá t lnh đ bo qun. Không s dng các loi túi gi tươi mng và r tin, tt hơn hết bn nên cho vào túi cp đông hoc túi giy nhôm ri cho vào ngăn mát t lnh, có th ngăn chn s bào mòn ca hơi m trong t lnh.

    tóm tt:

        1. Cho vào t lnh đ gi tươi. Bc tht bò đã mua bng màng bc thc phm và cho trc tiếp vào t lnh đ gi tươi.

       2. Ướp tht bò vi mui ăn đ gi đ tươi. Tht bò mua v cho vào thau, rc mui lên tht bò, nhào đu, cho vào ngăn mát t lnh, ướp 3 ngày, gi tươi được 1 tun.

        3. Bo qun trong ngăn đá t lnh. Có bn bước cn thc hin trước khi đóng băng. Đu tiên chúng ta cn kim tra và khng chế nhit đ ngăn đông mc 0 đ là tt nht.

     4. Th hai, vt b nhng túi đóng gói mà bn đã mang v khi mua tht bò.

       5. Th ba, trước khi đông lnh tht bò, bn nên ct tht bò thành nhiu miếng nh tùy theo lượng ăn ca bn thân mi ln, dùng màng bc thc phm bc tng miếng ri cp đông, ăn mt miếng rã đông mt miếng.

    6. Th tư, chn túi gi tươi dày hơn, gói và bc kín các viên tht bò bng màng bc thc phm trong túi gi tươi ri cho vào ngăn đá t lnh đ bo qun.

Mới hơn Cũ hơn