Header Ads

 1. Kho đông lạnh là gì ? 

Kho đông lạnh là loại kho đặc biệt các loại kho này có khả năng làm lạnh , hạ nhiệt độ xuống dưới dải nhiệt độ ẩm nhanh chóng cho hàng hóa lưu trữ , trong thời gian ngắn .

Hàng hóa thường chỉ sử dụng kho cấp đông để hạ nhiệt độ xuống trong một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ chuyển hàng hóa đã được cấp đông đó sang các kho lạnh, kho mát để tiếp tục lưu trữ.

- Kho đông lạnh, nhiệt độ có thể giảm tới – 35 độ C trong thời gian cực ngắn (và có thể điều chỉnh lên lại thông qua hệ thống kiểm soát nhiệt độ của kho).

- Trong khi đó dải nhiệt độ của kho lạnh, kho mát thông thường chỉ dao động từ - 22 độ C đến 22 độ C

2. Vai trò của việc sử dụng kho đông lạnh .

Kho đông lạnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ được chất lượng sản phẩm trong chuỗi cung ứng lạnh.

Với những hàng hóa đặc thù như: thực phẩm đông lạnh, thủy hải sản, nông sản, thịt, Cá,… chỉ có sử dụng phương pháp đông lạnh (đột ngột), thì mới có thể làm “ngưng tụ” hoạt động của vật chất, sự sản sinh của các vi khuẩn, virus, … Nhờ đó giá trị hàng hóa được giữ ở chất lượng tốt nhất.

Hàng hóa sau khi được cấp đông và làm lạnh sẽ được để lại trong các kiện hàng để tiếp tục lưu trữ và chuyến đến các kho khác để bảo quản.

Mới hơn Cũ hơn